İlimizdeki çevre sorunlarını çözmek, halkımıza yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre sunmak amacı ile Iğdır İlindeki toplam 7 belediye (Iğdır, Tuzluca, Aralık, Karakoyunlu, Halfeli, Melekli, Hoşhaber), İl Özel İdaresi ve Ağrı İlinin Doğubayazıt ve Diyadin belediyelerinin katılımı ile 2006 yılında kurulan, faaliyetlerine 2006 yılının başlarında başlayan Iğdır İli Çevre Hizmetleri Birliği çalışmalarına “halka hizmet” ilkesini göz önüne alarak devam etmektedir.

Ilk faaliyet olarak Merkezi Finans İhale Birimi ile Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği arasında Aralık-2006 tarihinde imzalanan sözleşme gereği Iğdır Katı Atık Yönetimi Projesi Katı Atık Düzenli Depolama Projesi Yapım işi şubat 2007 ihale dosyası hazırlanarak ilana çıkılmıştır. Kasım 2007 de başlayan yapım işinin Eylül 2008 de tamamlanmıştır. Bu tesis düzenli depolama tesisi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi alarak faaliyetleri sürdürmektedir. Lisans alma aşamasına gelinmiştir.

2013 yılı içerisinde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletme hakkı 10 yıllığına kiraya verilerek özelleştirilmesi sağlanmıştır. Tesis için geçici faaliyet belgesi alınarak işletmeye başlanılmıştır. Bununla birlikte yüklenici firma lisans almak için çalışmalarına devam etmektedir.

Birliğimize ait belediyelerin yetki sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının ekonomiye geri dönüşümünün sağlanması amacıyla 2013 yılında Serhat İlleri Kalkınma Ajansına bir proje ile müracaat edilmiştir. 2014 yılında onaylanan projenin yapım çalışmaları devam etmektedir. Tesis tamamlandığı zaman Birliğe üye belediyelerin işbirliği ile ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazanımına başlanılacaktır.


Misyonumuz: İlimiz ve Ülkemiz çevresinin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, tüzüğümüz ve ilgili kanunlardan ve kuruluşlardan kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atıklarla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
Vizyonumuz : Çevresel konuların olduğu yerlerde, esnek yapılanmak ve kalite anlayışına sahip Avrupa Birliği Uyum sürecini de dikkate alarak, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak için hizmet veren şeffaf ve sağlıklı bir yapı olabilmektir.