Birliğimize üye Belediyeler kendi imkânları ile Ambalaj atığı tesisi kurmaları ve işletmeleri karşısında yaşanana sorunlar nedeniyle Ambalaj atıklarının toplanması için birliğin üyesi olan Belediyeler Meclislerince aldıkları karar ile yetki devri yapmışlardır. Yapılan bu yetki devri ile Birlik Meclisince alınan kararla Birlik tüzüğü değiştirilmiş ve Toplama Ayırma Tesisi kurmak için 2013 yılının son çeyreğinde süreç başlatılmıştır. Ambalaj atıkları toplama ayırma tesisi için Iğdır Belediyesi Teknik Personellerince Projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2014 yılı için bölgesel kalkınma ajansı olan SERKA tarafından açıklanan hibe programı kapsamında gerekli müracaat yapılmıştır. Yapılan bu müracaat ile projemiz değerlendirilmiş ve onaylanmıştır. Ambalaj atıklarının sanayiye kazandırılması esas alınarak yapılması planlanan SERKA İLE ATIKLAR İMALAT SEKTÖRÜNE GERİ KAZANDIRILIYOR adlı projesi kapsamındaki alım süreçleri 2014 Temmuz ayı itibariyle başlamıştır. Tesisin kurulum çalışmaları devam etmektedir. Ambalaj atığı tesisinin 2015 yılı ortalarına doğru faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.