Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği tarafından çöp döküm alanı olan 1. lotta oluşan depo gazlarının yakılması suretiyle 1 MW gücünde enerji elde edecek tesis tamamlanarak faaliyetine başlamıştır. bu tesis ile hem çöp alanında oluşan havaya zararlı metan gazı bertaraf edilecek, hemde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.