Merkezi Finans İhale Birimi ile Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği arasında Aralık-2006 tarihinde imzalanan sözleşme gereği Iğdır Katı Atık Yönetimi Projesi Katı Atık Düzenli Depolama Projesi Yapım işi şubat 2007 ihale dosyası hazırlanarak ilana çıkılmıştır.  Kasım 2007 de başlayan yapım işinin Eylül 2008 de tamamlanmıştır. 

 

2009 yılı içierisinde enerji nakil hattı Yapılan tesisin İşletmeye alınabilmesi için 2009, 2010 ve 2011 yıllarında 3 defa işletme ihalesine çıkılmıştır. İhaleye katılım sağlanamadığından tesis işletmeye alınamamıştır. Birlik Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda katı atık düzenli depolama tesisinin birliğin iş makinası alımı yaparak kendi imkanları ile işletmesi için karar alınmıştır. 2012 yılı içerisinde 1 adet dozer, 1 adet hizmet aracı pickup alımı yapılmıştır. Birlik teknik personellerince İşletme ve İyileştirme Planları hazırlanarak Bakanlığa sunulmuştur. Tesisin işletmeye alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır. 2013 yılı içerisinde hizmet alımı ile 9 adet personel alımı yapılarak mayıs ayı içerisinde tesis işletmeye alınmıştır. Tesis için lisans alma faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. Katı Atık Bertaraf Tesisi Üniteleri aşağıda belirtilen ünitelerden meydana gelmiştir. Bunlar ;

 

 

 • Katı Atık Düzenli Depolama Hücresi (1. Lot)
 • İdare ve personel binası,
 • Giriş Kontrol Binası ve Kantar
 • Park alanı,
 • Garaj,
 • Atölye ve depo binası,
 • Sızıntı suyu depolama havuzu,
 • Trafo istasyonu,
 • Tekerlek yıkama ünitesi,
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi
 • Elektrik Nakil Hatları