Birliğimize üye belediyeler öncelikli olmak üzere bulunduğumuz bölgeye hizmet verecek olan Tıbbi Atık sterilizasyon Tesisini işletmeye almak için tıbbi atık sterilizasyon tesisini işletme hakkının kiralanması için 02.09.2013 tarihinde ihale yapılmıştır. 01.10.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanan ihaleye istinaden tesisi işletmeye alma ve gerekli izinleri alma süreci yüklenici firma tarafından yürütülmektedir. Tesisi 2014 yılı sonu itibariyle tüm eksiklikleri giderilmiş ve Geçici Faaliyet Belgesini alma aşamasına gelmiştir. 2015 yılı itibariyle bölgeye hizmet etmeye başlayacaktır.